3 redenen waarom papieren tasjes een duurzaam alternatief voor plastic zijn

10 jaar geleden was het nog de normaalste zaak van de wereld dat je bij elke aankoop een gratis plastic tasje meekreeg. Als je op straat keek liep iedereen rond met meerdere plastic tasjes. Gelukkig is dat vandaag de dag wel anders. Want al die plastic tasjes hebben voor de nodige milieuvervuiling gezorgd. Ze kwamen vaak in de natuur terecht waarbij ze grote schade aanrichten aan mens, milieu en dier. Maar, wat is eigenlijk een goed alternatief voor plastic tasjes? Nou, je kunt bijvoorbeeld kiezen voor papieren tasjes! In dit artikel gaan we dieper in op redenen waarom papieren tasjes een duurzaam alternatief zijn voor tasjes van plastic. 

Waarom zijn plastic tasjes niet milieuvriendelijk? 

Maar eerst gaan we dieper in op een belangrijke vraag. Want, waarom zijn plastic tasjes eigenlijk niet milieuvriendelijk? Bewustzijn creëren is enorm belangrijk, we moeten er met zijn allen voor zorgen dat mensen bewust zijn van de schadelijke effecten van plastic. Daarom hebben wij een aantal punten opgesteld die verklaren waarom plastic schadelijk is voor het milieu.

  • Bij de productie worden enorm veel fossiele brandstoffen verbruikt. Dit zijn brandstoffen die op den duur opraken. Oftewel, door de productie van plastic putten we de aarde uit.
  • Daarnaast wordt er bij het productieproces veel energie en water verbruikt. Dit is iets wat we juist niet willen. We moeten zuinig zijn op energie en water. 
  • Tot slot wordt er bij het produceren van plastic veel CO2 uitgestoten. De uitstoot van broeikasgassen is één van de verantwoordelijken voor de opwarming van de aarde. 

Waarom zijn papieren tasjes dan wel duurzaam? 

Nu we weten waarom plastic tasjes niet duurzaam zijn is het ook goed om even in te gaan op de milieuvriendelijke aspecten van papieren tasjes. Wat maakt nou dat deze tasjes wel duurzaam zijn? We hebben 3 belangrijke punten op een rij gezet die verklaren waarom papieren tasjes een milieuvriendelijke optie zijn.

  • Papieren tasjes zijn 100% biologisch afbreekbaar. Wanneer een papieren tasje in de natuur komt zal deze niet voor eeuwig rondzwerven, maar deze zal zichzelf naar verloop van tijd oplossen. Dit is in tegenstelling tot plastic tasjes. Deze blijven voor altijd in de natuur zwerven en brengen enorme schade toe aan het milieu. 
  • Het productieproces van papieren tasjes is veel meer milieuvriendelijk ingericht. Ten eerste wordt het doorgaans geproduceerd in landen waar de arbeidsomstandigheden een stuk beter zijn dan in landen waar plastic geproduceerd wordt. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van groene energiebronnen en is het proces energie efficiënter ingericht. Tot slot worden de papieren tasjes doorgaans dichter bij huis geproduceerd. Ze hoeven dus minder ver af te leggen qua transport, wat weer de nodige CO2-uitstoot scheelt. 
  • Voor het produceren van papier zijn bomen nodig. Echter, duurzame papieren tasjes worden gemaakt van bomen die komen uit een speciaal bos. Dit bos is gecreëerd speciaal voor de kap. Het bos krijgt na het kappen van de bomen weer de ruimte om terug te groeien naar het oude niveau. Zodoende wordt ontbossing tegengegaan. 

Genoeg redenen dus om te kiezen voor papieren tasjes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *